Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile tesisin işletim maliyetlerinde %30'a varan azalma sağlanabilir.

Sanayi tesisleri enerjiyi en fazla tüketen birimlerdir. Sanayide uygulanacak enerji verimliliği projeleri ve tasarruflar sanayi kuruluşlarındaki yıllık işletim maliyetlerinin ciddi oranda azalmasını sağlar. Farklı sanayi kollarında bir takım değişiklikler gözlenmek ile birlikte, sanayide enerjinin en çok harcandığı kayıp ve kaçakların yaşandığı belli başlı faktörler ve birimler:
sanayi-çözümleri

  • Kazanlar
  • Fırınlar
  • Motorlar
  • Buhar, su, yakıt tankları
  • Kötü yalıtım
  • Buhar ve sıcak su iletim hatları

olarak sıralanabilir.

Onur Enerji’nin Sanayi Çözümleri

Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği çalışmaları  ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile işletim maliyetlerinde %30’a varan azalma sağlanabilir.