Hastane ve sağlık birimlerinde yapılacak verimlilik artırıcı projelerle %5 ile %25 arasında değişen enerji tasarrufu sağlanabilir.

Sağlık Merkezi ÇözümleriHastane ve sağlık birimleri ciddi güvenlik uygulamalarının gerekli olduğu enerji tüketimi oldukça yoğun olan binalardır. Hastanelerde ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma en fazla enerji gerektiren uygulamalardandır.

Hastane, sağlık ocağı, poliklinik, özel ya da devlet hastanesi gibi sağlık birimleri oldukça fazla yasal yükümlülük ile sorumlu tutulmuş kurumlardır. Hastane ve sağlık birimlerinde  enerji yönetiminde çalışan olmaması dolayısı ile enerji verimliliği ve enerji yönetimi için  yapılacak  çalışmalarda dış kaynaklardan elaman kullanımı gereklidir. Sonuç olarak hastane ve sağlık birimlerinde uygulanacak enerji verimliliği uygulamaları tek elden profesyonel olarak yürütülmesi gereken projelerdir.

Hastanelerde uygulanan bakım politikaları güvenli güç performansının sağlanması açısından büyük önem arz eder. Akut bakım maliyetlerinin artması hastanelerde enerji gibi kolaylıkla tasarruf sağlanabilecek alanlarda maliyet sınırlamasının yapılması gerekliliğini doğurmaktadır.

Sağlık birimleri için hazırlanacak Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ile hastane,  sağlık ocağı gibi binaların enerji sınıfı belirlenerek var olan enerji performans sınıflarını korumaya ya da enerji sınıflarını artırmaya yönelik enerji verimliliği projeleri uygulanabilir.

 

 Onur Enerji’nin Hastane Çözümleri

  • Hastane ve sağlık birimlerinde enerjiden sağlanacak %5 tasarruf ile kar %1 artırılabilir
  • Hastanelerde yapılacak etüt çalışmaları sonucunda enerjinin verimsiz kullanıldığı ve enerjide tasarruf sağlanabilecek birimler tesbit edilir
  • Hastane ve sağlık birimlerinde yapılacak verimlilik artırıcı projelerle %5 ile %25 arasında değişen enerji tasarrufu sağlanabilir
  • Hastanelerde uygulanacak bina yönetim sistemleri hastalar ve hastane çalışanları için güvenli bir ortam yaratılmasını ve enerji tüketiminin sürekli izlenerek gereken enerji tasarruf uygulamalarının belirlenmesini sağlar