Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2019 yılı enerji etütlerine yönelik bir duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuru metni:

“Enerji Kaynaklarının Ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince;

Yıllık toplam enerji tüketimi 5000(beşbin) TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20.000m²’nin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda etüt yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her 4 yılda bir yenilenir. Etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin planların birer sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.

denilmektedir.

Bu kapsamda; 2019 yılında yükümlü bulunan endüstriyel işletmeler ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda enerji verimliliği etütlerinin yapılması veya şirketlere yaptırılması gerekmektedir…”

Enerji Etütleri duyurusuna ilişkin link

Enerji Ve tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi(EVD) Lisansımız ile enerji etütlerinizi bakanlık formatına uygun olarak düzenliyoruz. 

 

Enerji Etüdü’nü nasıl yaptırılır? Faydaları, Cezaları ve yaptırımları nelerdir?