Kojenarasyon

Gaz türbinleri, motorlar tek başına enerjinin % 40’ını elektriğe çevirirken; kojenerasyon sistemleriyle atık ısının da kullanılabilir enerjiye dönüşmesiyle enerjinin %90’ı değerlendirilir.

Kojenerasyon

Kojenarasyon Nedir?

Kojenerasyon yakıt kaynağından  normal bir üretimden daha fazla enerji açığa çıkaran  ısı ve elektriğin birlikte üretildiği birleşik üretim anlamına gelmektedir. Bu yöntemle, elektrik üretirken kaybedilen çürük buhar yoğuşma ısısı değerlendirilerek  enerji verimliliği artırılır.

Kentsel yerleşim ve sanayide bir çok uygulama alanı bulunan kojenerasyon tesislerinin kapasiteleri gerek duyulan ısı ve elektrik enerjisi miktarına göre değişmektedir.

Kojenarasyon Nasıl Çalışır?

Kojenerasyon sistemlerinde elektrik jeneratörünü döndüren gaz türbininden çıkan egzoz gazları atık ısı kazanlarında değerlendirilir. Kazana besleme suyu ve kondenser ile giren su egzoz gazları ile buharlaştırılır. Ortaya çıkan buhar gereksinimlere göre buhar olarak sisteme verilebilir ya da yüksek basınçlı buhar türbinlerine gönderilerek jeneratörden ikinci defa elektrik enerjisi elde edilebilir.

Kojenerasyon Sistemlerinin Faydaları

  • Atıl enerjiyi kullanarak enerjinin verimli ve etkin kullanılmasını sağlar.
  • Ciddi oranda enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.
  • Karbondioksit salımları çok düşüktür.
  • Gereksinim duyulan enerji türlerini istenildiği zaman ve miktarda üretebilir.
  • Üretilen enerjide kalite ve devamlılık sağlanır.
  • Elektrik kesilmesi, frekans ve voltajdaki düzensizlikler ortadan kalkmış olmaktadır.
  • Kullanılan krediler uzun vadede geri ödemeli olduğu için enerji daha ucuz elde edilmektedir.
  • Egzoz gazlarından faydalanıldığından CO2 emisyonları oldukça düşük olur.
Onur Enerji