Hava Kayıpları Tespiti

Gaz kaçakları tespitinde kullanılan cihazlar tesisat bağlantı elemanlarında, iletim borularında, hava akımını yaratan kompresörde kaçakların tespiti termal görüntüleme, ultrasonik ve basınç tabanlı tekniklerle hava kayıplarını kolaylıkla tespit ederler.

Hava kayıpları tespiti kontrollü hava akışının olması gereken havalandırma, yüksek basınçlı hava tesisatları, iklimlendirme elemanları, kompresör tesisatları, vakum cihazlarının kullanımdan kaynaklanan zamanla oluşan hava kaçaklarının önüne geçmek için dikkatle uygulanmalıdır.

Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Basınç veya sıcaklık kontrollü gaz taşıyan tesisatlarda gerçekleşen kayıp – kaçaklar kompresörlerde aşırı çalışma, fazladan enerji sarfiyatı, ısınma, ses, kullanıma bağlı hasar – yıpranma oluşturacağından tesisatlarda ve gaz kontrolü yapılan birimlerde hava kayıplarının tespiti düzenli ve titizlilikle yapılmalıdır. Tesisatlarda taşınan gazlar tehlikeli olabileceğinden enerji tasarrufu yanında olası yangınların ve diğer felaketlerin önüne geçmek de mümkün olacaktır.

Gaz Kaçaklarının Tespiti

Gaz kaçakları tespitinde kullanılan cihazlar tesisat bağlantı elemanlarında, iletim borularında, hava akımını yaratan kompresörde kaçakların tespiti termal görüntüleme, ultrasonik ve basınç tabanlı tekniklerle hava kayıplarını kolaylıkla tespit ederler.

Basınç Ölçer Cihazlarla

Hava kaçağı olup olmadığının anlaşılması için basınçlı hava hattı branşmanları teker teker incelemeye alınmalıdır. Bir basınç ölçer branşman üzerinde bir drenaj noktası, vana veya kullanıcı nokta gibi uygun bir yere bağlanarak branşman basıncı ölçülür. Basınç ölçer branşmanda herhangi bir hava kaçağı olup olmadığını basınç düşmesi şeklinde ortaya koyar.

Ultrasonik  Ses Dedektörleriyle 

Dedektör küçük bir delikten sızan havanın neden olduğu ses dalgalarını toplar. Bu ses dalgalarını yükselterek duyulabilir ses haline dönüştürür. Ultrasonik ses dedektörü 0.25mm – 2.5mm çapındaki deliklerden sızan havayı 1 ile 3 m’lik mesafeden tespit edebilir.

Hava kaçaklarınızın tespiti, gaz kontrolü, tesisat sağlığı sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Talep Formu

Hava Kayıpları Tespiti

Hava kaçaklarını termal görüntüleme yöntemleriyle kaçağın olduğu mahale yaklaşmadan dahi tespit edebilmek mümkündür.

Bir basınçlı hava sisteminde tüm boru hattı yılda 3-4 kez ölçülerek hava kaçakları tespit edilmelidir. Periyodik ölçümler, hem yeni oluşan kaçakların bulunmasını hem de eski kaçakların kapatıldığını kontrol etme imkanı verecektir.

Onur Enerji