Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Enerji Etüdü Tamamlandı

| Tarih 01/12/2011 | Kategori : Enerji Etüdü Haberleri,Haberler,Referanslar

soke devlet hastanesi T.C. Sağlık Bakalığı Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi binaları, enerjinin etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sera gazı emisyonunun azaltılması için; enerji kaynaklarını kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik enerji tüketim alışkanlıklarının saptanması ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesine yönelik 31.10.2011 tarihinde başladığımız Enerji Etüdünü tamamlamış bulunuyoruz.

incelenmiştir.
Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi poliklinikler giriş kapısının termal kamera kullanılarak çekilen termal görüntülerinde, kapı ve pencerelerden kaynaklanan ısı kayıpları açıkça gözlemlenmektedir.
Bu bölümlerde yapılacak olan enerji verimliliği uygulamaları ile ısıtmada  % 35’e varan enerji tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmıştır.

aydınlata-soke-devlet-hastanesi
Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi  binalarındaki elektrik tüketimi incelendiğinde aydınlatma toplam enerji tüketiminin yaklaşık % 25’ini oluşturmaktadır. Dolayısı ile  uygulanacak enerji verimliliği çözümleri ile aydınlatmada  %25 tasarruf sağlamak mümkündür.

T.C. Sağlık Bakalığı Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde aydınlatma için yapılacak enerji verimliliği uygulamalarının geri dönüş süresi 1,36 yıl olarak hesaplanmıştır.

Onur Enerji