Kılıç Bafa Adaptasyon Tesisi’nde Enerji Verimliliği Çalışması Yapıldı.

| Tarih 05/05/2012 | Kategori : Haberler,Referanslar

Onur Enerji olarak KILIÇ Bafa Adaptasyon Tesisi’nde enerjinin etkin kullanılması enerji maliyetlerinin hafifletilmesi, sera gazı emisyonun azaltılması için; enerji kaynkalarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik enerji verimliliği çalışmaları yapılmıştır.

KILIÇ Bafa Adaptasyon Tesisi’nde  ağırlıklı olarak su ve hava pompaları, genel aydınlatma sistemleri ve bölümleri üzerinde incelemeler yapılarak tasarruf imkanları araştırılmıştır.

Onur Enerji