Enerji Etüdü

/Enerji Etüdü
Enerji Etüdü 2011-09-20T14:18:46+00:00
Enerji Etüdleri ile tükettiğiniz enerjinin ne kadarından tasarruf edebileceğinizi öğrenebilirsiniz

Enerji Etüdü - Debimetre

Enerji etüdü, bina ve sanayi tesislerinin enerji tüketimleri ve enerji ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan, tesislerin enerji tasarruf potansiyellerini, atık ısı ve sera gazı salımlarını ölçerek, gereken tedbirleri teknik ve ekonomik açıdan ortaya koyan uygulamaların bütünüdür.

Enerji etüdü iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardan ilki ön enerji etüdüdür. Ön enerji etüdü ile işletme ya da binadaki  enerji ihtiyaçları belirlenerek, tüketilen fazla enerjinin önlenmesi ya da geri kazanılma potansiyelleri belirlenir.Daha sonra detaylı etüt çalışmaları ile gereken tasarruf miktarları için uygulanabilecek önlemler, iyileştirmeler, bu uygulamaların maliyetleri ve geri dönüş süreleri hesaplanır. Ön Enerji Etüd raporu sonucunda elde edilen veriler yardımı ile ikinci aşama olan detaylı enerji etüdü için gerekli görülen veri toplama, ölçme çalışmaları ve bu çalışmaların hedefleri ve programları oluşturulur.

Ön enerji etüdü ile bina ya da sanayi tesislerinde enerji tüketim alışkanlıkları ve enerji kayıpları belirlenip enerji tasarrufu ve enerji verimliliği uygulamalarının yapılacağı alanlar belirlenir.

Detaylı etüt çalışmaları ile gereken tasarruf miktarları için uygulanabilecek önlemler, iyileştirmeler, bu uygulamaların maliyetleri ve geri dönüş süreleri hesaplanır.

Bina Enerji Tasarrufu

Detaylı enerji etüdü neticesinde talebe göre, bina ya da sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına uygun olarak verimlilik artırıcı projeler uygulanır.