Sanayi Çözümleri

Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile tesisin işletim maliyetlerinde %30'a varan azalma sağlanabilir.

Sanayi tesisleri enerjiyi en fazla tüketen birimlerdir. Sanayide uygulanacak enerji verimliliği projeleri ve tasarruflar sanayi kuruluşlarındaki yıllık işletim maliyetlerinin ciddi oranda azalmasını sağlar. Farklı sanayi kollarında bir takım değişiklikler gözlenmek ile birlikte, sanayide enerjinin en çok harcandığı kayıp ve kaçakların yaşandığı belli başlı faktörler ve birimler:
sanayi-çözümleri

  • Kazanlar
  • Fırınlar
  • Motorlar
  • Buhar, su, yakıt tankları
  • Kötü yalıtım
  • Buhar ve sıcak su iletim hatları

olarak sıralanabilir.

Onur Enerji’nin Sanayi Çözümleri

Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği çalışmaları  ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile işletim maliyetlerinde %30’a varan azalma sağlanabilir.

  • Onur Enerji tesisinizde yapacağı etüt çalışmaları ile kayıp kaçak miktarlarını ve atıl kullanılan enerji miktarını belirler. Enerji ölçümleri yaparak, ihtiyacınız olan ve tükettiğiniz toplam enerjiyi saptayarak, enerji tüketim hedefinizi ve bu hedefi gerçekleştirirken izleyeceğiniz adımları programlar
  • Tesisinizde meydana gelen atıl enerjiyi işletmenize uygun taahhüt uygulamaları ile yine tesisinizde kullanılabileceğiniz enerjiye dönüştüren projeleri geliştirir
  • Sadece basit önlemler ile uygulayabileceğiniz enerji verimliliği uygulamaları ve sermaye gerektiren uygulamalarda işletmenize uygun projelendirme ile enerji verimliliğinizi artıran projeler hazırlar